ประถมศึกษา

นางศิริพร หลีขาว
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางเพียงพิศ กมลดิลก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0898585455
อีเมล์ : Phis21921@gmail.com

นางสาวขันทอง พนาไพโรจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางนงลักษณ์ ม้าชัย
ครู