กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกนกพร ปานสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 083-9512910
อีเมล์ : Kanokpon.yok@gmail.com