กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้ำฝน วงศ์คำ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0931371402
อีเมล์ : namfonnee.63392@gmail.com