กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพาณินี เพ็ชรกล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0824000757
อีเมล์ : tukppp17@gmail.com