ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 123) 12 ก.ย. 65
ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (อ่าน 131)
ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการข้าค่ายวิชาการ (อ่าน 118)
ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเข้าค่ายวิชาการ (อ่าน 122)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 134)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อ่าน 129)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล (อ่าน 126)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล (อ่าน 126)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล (อ่าน 116)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม โครงการสร้างความเท่าเทียมโภชนาการฯ (อ่าน 128)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 52)