ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับวันสำคัญ เป็นวันวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบประด้วย ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,23:01   อ่าน 85 ครั้ง