คณะผู้บริหาร

สิบตำรวจโทเฉลี่ย เจริญวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0811813580
อีเมล์ : chalia_ja@hotmail.com