สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

               เป็นรูปเทียนส่องสว่างโผล่พ้นมาจากดอกบัวสีชมพู โดยเทียนที่ส่องสว่างหมายถึงผู้พร้อมไปด้วยความรู้ และดอกบัวสีชมพูเป็นบัวที่ประเสริฐสุด เพราะนับเป็นดอกบัวซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึงหมายถึงผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมประจำใจ
               ตอนล่างของสัญลักษณ์ ประกอบไปด้วยคติพจน์ ที่ว่า สมคฺคานํ ตโป สุขโข แปลว่า ความเพียรของผู้พร้อมเพียงให้เกิดสุข และฐานรองรับชื่อของโรงเรียน แสดงถึงความมั่นคงของสถาบัน