ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล   ตำบลวังหมัน  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 081-1813580 เบอร์โทรสาร -
Email : 63010088@takesa1.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/Banpaktang.1school


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://goo.gl/maps/sswVonNQyFBU6zhn8