รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล   ตำบลวังหมัน  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 081-1813580 เบอร์แฟกส์ -
Email : 63010088@takesa1.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :